Tutorials, tips en info voor audio, foto en video

Belangrijk bij het filmen: filmvergunning, auteursrecht etc.

Belangrijk bij het filmen: filmvergunning, auteursrecht etc.

Ook als filmmaker moet je je soms, en het beste direct vanaf het begin, bezighouden met een gecompliceerd thema: rechten. Het kan enorm in de weg staan, vooral het recht op de eigen foto en het auteursrecht.
Het recht op de eigen foto zegt dat mensen alleen dan herkenbaar mogen worden afgebeeld, als ze hiervoor toestemming hebben gegeven. In de praktijk betekent dit dat je diegenen die je filmt vooraf moet informeren waarvoor de filmopnames worden gebruikt.

Commercieel gebruik van filmmotieven

Als het om een commercieel product gaat, bv. een dvd die wordt verkocht, heb je een contract nodig waarbij het beoogde gebruik en, indien nodig, een vergoeding worden vastgelegd. Natuurlijk kan de vergoeding bv. ook een of meerdere gratis dvd’s bedragen, het volledig weglaten van een tegenprestatie kan echter juridisch kritisch worden. Het recht op een eigen beeld geldt niet meer, wanneer de gefilmde niet individueel herkenbaar te zien is. Wanneer je bv. in een stadion een beweging over de toeschouwerrangen wilt maken, moet je niet voor elke afzonderlijke toeschouwer een overeenkomst afsluiten.Als herkenbaar gelden overigens niet alleen personen waarvan het gezicht te zien is. Ook wanneer de samenhang duidelijk maakt welke persoon er voor de camera staat, kan dit als herkenbaar worden gezien. Het zou dus niet voldoende zijn de enige politieagent van een dorp in een dienstuniform van achteren te tonen.

Eigen opnames vs. openbare ruimtes

Het recht op het beeld geldt ongeacht van het doel. Dus als iemand je vraagt om een opname van hem of haar te verwijderen, moet je dit verzoek in elk geval inwilligen, om het even wat je met de opname van plan bent.Als je bv. in het voetbalstadion wilt filmen, kun je ook nog een andere wet tegenkomen, namelijk het recht dat niet-publiek toegankelijke ruimtes niet zonder toestemming om op te nemen mogen worden gefilmd. Het stadion zou in dit geval een privéruimte zijn die behoort tot de stad of een club. Meestal staat op de tickets, of het filmen voor privé-doeleinden is toegestaan. Commerciële opnames moet je in ieder geval bij voorbaat aanmelden.
In Duitsland echter, behoren alleen gedeeltes tot deze wet die je niet vanuit openbare ruimte kunt zien. De ingang van het stadion, die je gefilmd hebt vanaf de straat, mag je in ieder geval gebruiken.

Eigen- en copyrightclaims van derden

Het auteursrecht kan problematisch worden als je iets filmt waar iemand een copyrightclaim voor heeft. En het grootste probleem is: dit kan tegenwoordig bijna alles zijn, want bijvoorbeeld zelfs monumenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is bijna onmogelijk om je buiten de studio volledig af te dekken.
Maar er is ook een keerzijde. Als je zelf gefilmd materiaal publiceert, ben jij de auteur. Dus je hebt dus het recht dat je materiaal niet wordt misbruikt door anderen. Maar zodra je vreemd materiaal commercieel wilt gebruiken, moet je jezelf vooraf beschermen. Dit geldt met name voor de muziekbegeleidingen: Buma/Stemra is strikt…
Over het algemeen geldt: als je zelf geld kunt verdienen aan je film geld, willen anderen dat ook. Daarom moet je je met contracten, toestemmingsformulieren en filmvergunningen van tevoren zoveel mogelijk beschermen.
De meeste overeenkomsten kunnen vormloos zijn. Schrijf bv. voor een filmvergunning eenvoudig de opnamelocatie, opnamedag en doel op en zorg dat je een handtekening krijgt. Zelfs met vergunningen door mensen moet je het kort houden. Houd de bureaucratie beperkt.

Als je al deze punten goed hebt gevolgd, dan kan je film puur juridisch gezien niets meer in de weg worden gelegd. Als je nog niet de juiste bewerkingssoftware hebt, raden wij je aan  de huidige MAGIX Video deluxe te gebruiken voor het monteren van indrukwekkende video’s.

Auteur

De nieuwe MAGIX-medewerker maakt sinds begin 2016 deel uit van het marketingteam in het socialmedia-gedeelte. Naast de sociale media vind je Duc ook in de bioscoop, op pad met vrienden, achter de computer of op het sportveld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *