Tutorials, tips en info voor audio, foto en video

MAGIX Nettiquette

Richtlijnen voor commentaar
Wij horen graag jouw commentaar in het MAGIX Magazine of op de Facebook-pagina. Let daarbij alsjeblieft op een paar basisregels:

Onze commentaarfunctie is er om gedachtenuitwisseling over de onderwerpen in het magazine of op de Facebook-pagina mogelijk te maken. Discussies die daar niet aan bijdragen of niet over een van de betreffende onderwerpen gaan (off-topic), kunnen verwijderd of geblokkeerd worden.

Je gebruikersnaam voor het blog kun je zelf kiezen zoals je wilt. Gebruik echter geen naam die direct tot jou persoonlijk terug te leiden is.

Het e-mailadres dat nodig is om een commentaar te kunnen plaatsen wordt niet in het blog getoond en wordt uitsluitend opgeslagen in samenhang met het commentaar en wel voor de hieronder volgende doeleinden. Op het e-mailadres ontvang je van ons een bevestiging van de ontvangst van je commentaar. Antwoordt een andere gebruiker op je commentaar, dan krijg je daarvan ook een bericht. Op het moment dat een commentaar verwijderd wordt, wordt ook het bijbehorende e-mailadres weer gewist.

In principe heb je in MAGIX Magazine of op de Facebook-pagina geen recht op publicatie van je commentaar.

Toon en nettiquette

  • Behandel andere gebruikers zo als je zelf behandeld wilt worden, hoffelijkheid en respect zijn verplicht.
  • Argumenteer altijd met inhoudelijke argumenten, val mensen niet op de persoon aan.

No-go’s

  • Inhoud mag niet illegaal, bedreigend, beledigend, lasterlijk, grof, racistisch, pornografisch zijn, tot geweld of haat oproepen of anderszins ongepast zijn.
  • Inhoud mag geen rechten van derden schenden, bv. het auteursrecht op een foto, of persoonlijkheidsrechten.
  • Geen spam en geen reclame.

Deze regels gelden ook voor gebruikersnamen.

Wie de regels van de nettiquette overtreedt, kan tijdelijk of blijvend geblokkeerd worden. Het MAGIX Magazine en de Facebook-pagina zijn er voor het plezier van iedereen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde bijdragen. De commentaren op bijdragen geven alléén de mening van de commentaar leverende persoon weer. Voor de juistheid en volledigheid van de inhoud aanvaardt MAGIX geen aansprakelijkheid.

Als je commentaar van anderen ontdekt, die naar jouw mening tegen de regels zijn, meldt dit dan alsjeblieft op het volgende e-mailadres: netiquette@magix.net.