Tutorials, tips en info voor audio, foto en video

Screenshots maken met commentaar en onleesbaar gemaakte delen

Screenshots maken met commentaar en onleesbaar gemaakte delen

We weten allemaal dat een foto vaak meer zegt dan duizend woorden. Het gebruik van screenshots in tutorials of trainingsmateriaal kan de efficiëntie van de leerervaring dramatisch verbeteren. Als je wilt opnemen, of aan iemand wilt laten zien wat jij op het scherm ziet dan heb je een screenshot, of ook wel screencapture, nodig.

Photo & Graphic Designer maakt het gemakkelijk om screenshots te maken en te bewerken – schalen, bijknippen, commentaar toevoegen en gevoelige delen van het scherm vervagen.

Download een gratis proefversie van Photo & Graphic Designer en ik zal laten zien hoe gemakkelijk dat gaat door een screenshot met commentaar te maken en een deel van de inhoud te vervagen.

Screenshot met een uitgelicht gedeelte, commentaar, een pijl en vervaagde inhoud

Screenshot met een uitgelicht gedeelte, commentaar, een pijl en vervaagde inhoud

Er zijn twee manieren om het beeldscherm op te nemen. Je kunt de functie hiervoor uit het Windows-besturingssysteem gebruiken, of voor meer flexibiliteit de screen-capturefunctie gebruiken die in Photo & Graphic Designer is ingebouwd.

Windows gebruiken voor een screenshot
Druk gewoon op de knop ‘PrintScreen’ of je toetsenbord. Daardoor wordt een screenshot van het gehele scherm op het klembord geplaatst. Als je tegelijkertijd de toetsen ‘Alt’ en ‘PrintScreen’ indrukt, wordt er alleen van het geopende venster een afbeelding op het klembord geplaatst.

De PrintScreen-toets is de gemakkelijkste manier om het beeldscherm op te nemen.

De PrintScreen-toets is de gemakkelijkste manier om het beeldscherm op te nemen.

Om een afbeelding in Photo & Graphic Designer te plakken, maak je een nieuw leeg document aan (wat een lege pagina A4 of een lege foto kan zijn) en plak dan de afbeelding met Ctrl+V. Let erop dat de zoom op 100% staat om de afbeelding in zijn geheel te zien. Als het screenshot erg groot was (heel venster) kan je worden gevraagd of je de grootte wilt aanpassen of het origineel wilt plakken – kies het origineel want je kunt onbelangrijke delen later nog wegsnijden.

De screencapture-functie
De screencapture-functie van Photo & Graphic Designer biedt een aantal voordelen ten opzichte van bovenstaande methode, waaronder de mogelijkheid om de muiscursor op te nemen in de afbeelding en om voorbijgaande zaken op te nemen zoals menu’s (die normaal verdwijnen met de PrintScreen-methode). Om dit te laten zien neem ik een pagina van mijn website op, vervaag ik wat informatie en plaats ik er commentaar bij.

Open de screencapture-functie door het menu Extra’s > Screencapture te openen waarbij je deze dialoog te zien krijgt

Screencapture-dialoog

Screencapture-dialoog

Je kunt kiezen wat je op wilt nemen, het hele scherm, het actieve venster geheel, of alleen de inhoud van het actieve venster (dus zonder rand). Ik heb het actieve venster gekozen en ook heb ik de muiscursor erbij geselecteerd voor in het screenshot. In het uitvoergedeelte kiest u wat met de screenshots moet gebeuren. Ik heb ervoor gekozen de afbeelding in Photo & Graphic Designer te openen omdat ik hem nog wil bewerken voordat ik hem opsla.

Er zijn twee manieren om de screencapture in gang te zetten, hetzij door het indrukken van een speciale toetsencombinatie (waardoor pop-ups of tijdelijke menu’s sluiten), of met een met een bepaalde tijd vertraagde capture, die het beeldscherm opneemt na een bepaalde vertraging.

Screencapture op tijd
Je kunt de timer gebruiken om een screenshot te maken van elk gewenste actieve programmavenster, zoals een Word-document of een pagina in je webbrowser. Denk er alleen wel aan om het venster actief te maken voordat de screencapture wordt genomen.

Ik heb de tijd om automatisch op te nemen ingesteld op 10 seconden. Dit is handig als keyboardhandelingen de weergave die u wilt vastleggen beïnvloeden, zoals een pop-up-gereedschapstip die verdwijnt zodra u een toets indrukt.

In mijn voorbeeld, neem ik het browsermenu mee in mijn screenshot, dus heb ik 10 seconden ingesteld om tijd te hebben om het menu te openen en mijn muiscursor te positioneren. Kies ‘start’ en het dialoogvenster sluit en de timer begint af te tellen. Het screenshot wordt genomen en in Photo & Graphic Designer geplaatst.

Screenshot met het actieve browservenster met het optiemenu en de muiscursor.

Screenshot met het actieve browservenster met het optiemenu en de muiscursor.

Als je verder niets meer hoeft te doen aan dit screenshot kun je het opslaan. Gebruik het selectiegereedschap en selecteer het screenshot. Kies het menu Bestand -> Exporteren of ‘Ctrl + Shift + E’ en selecteer in de opslagdialoog opslaan als PNG.

Tip: voor de scherpste afbeeldingen is het meestal het beste om op te slaan als PNG. Maar als je screenshot voor het grootste deel bestaat uit foto’s, dan kan JPG beter zijn (een PNG zal ook scherp zijn, maar de bestandsgrootte kan nogal oplopen bij foto’s als PNG).

Opnemen met een sneltoetscombinatie
Je kunt deze screencapturedialoog gebruiken om hetzelfde te doen als met het zojuist genoemde PrintScreen, waarbij je elke toetsencombinatie kunt toewijzen voor het maken van het screenshot en je kunt instellen of de muiscursor moet worden opgenomen.

Ook kun je kiezen of dit een eenmalige optie moet zijn of dat bij elke keer dat je de toetsencombinatie indrukt een screenshot wordt genomen en in Photo & Graphic Designer wordt geplaatst.

Tip: je kunt vrijwel elke sneltoetscombinatie (Shift, Alt, Ctrl + toets) kiezen voor je screenshot. Klik op het sneltoetsveld en toets de gewenste combinatie in, bijv. ‘Shift +W’. De gekozen combinatie verschijnt in het sneltoetsveld. Wanneer het in conflict komt met een bestaande combinatie van Photo & Graphic Designer, verschijnt een waarschuwing onderin de dialoog, maar dat maakt niet uit wanneer je de screenshots maakt in een ander actief venster. Gebruik Herstel om weer terug te gaan naar de vorige sneltoets.

Door op de startknop te drukken sluit de screencapturedialoog en wordt de sneltoetscombinatie op het hele systeem geactiveerd. Ga naar het venster dat u wilt opnemen en toets de gekozen combinatie in. Daarmee neem je het scherm of venster op en plaats je het op de pagina van he op dat moment geopende document in Photo & Graphic Designer, en ga je tevens naar dat programma. Als je een heel scherm of een groot venster hebt opgenomen zoomt het programma ook uit, zodat je het goed kunt zien.

Je screenshot bijknippen
Nu je de afbeelding in Photo & Graphic Designer hebt kun je het op de normale manier bijsnijden. Dat kan met het trimgereedschap 5 crop tool of klik gewoon op de afbeelding, waardoor je naar het fotogereedschap gaat, en 8 trimhendels ziet. Je kunt deze hendels gebruiken, of ergens op de afbeelding slepen om van daar bij te snijden.

Je screenshot schalen
D opgenomen afbeelding komt in Photo & Graphic Designer met een grootte van 100%, 1:1 met het origineel (maar de zoom kan zijn aangepast). In bijna alle gevallen zul je het screenshot in deze grootte willen opslaan om de scherpte te behouden. Maar met het selectiegereedschap kunt u de grootte van objecten wijzigen door de hendels aan de hoeken te verslepen, als je wil.

Een vervaging tekenen over bepaalde gedeelten om privé-informatie te verbergen
Selecteer het Regioschildergereedschap 6 Region Painter Tool en schilder over de delen die je wilt vervagen. Je ziet een een bewegende omtreklijn rond de geselecteerde regio. Selecteer nu opnieuw het foto-optimalisatiegereedschap 7 Photo Enhance Tool en sleep de schuifregelaar voor de vervaging (rechter uiteinde infobalk fotogereedschap) naar de meest linkse positie en de regio wordt vervaagd.

(Geavanceerd gebruik: je kunt de te vervagen regio aanpassen in grootte met het vormengereedschap. 8 Shape Painter Tool (een stuk tekengereedschap)). Zorg ervoor dat de binnenkant van de vorm is geselecteerd – dat is het als je de vervaging net hebt gedaan. Als het dat nog niet is kun je met Ctrl + klikken op de vervaagde regio die regio ‘binnen’ de foto selecteren. Als je nu gaat schilderen op de vervaagde regio met dit vormengereedschap wordt de vorm groter, en daarmee het gebied dat vervaagd wordt. Als je Shift ingedrukt houdt terwijl je dat doet wordt de vorm en dus het vervaagde gedeelte, kleiner.)

Tip: als je eenmaal een deel van je afbeelding hebt geselecteerd is vervagen niet het enige dat je kunt doen. Je kunt alle schuifregelaars voor het optimaliseren gebruiken, voor helderheid, contrast, verzadiging, etc.

Het vervaagde gedeelte van het screenshot

Het vervaagde gedeelte van het screenshot

Gedeelten uitlichten en bijschriften toevoegen
Om een gedeelte van het screenshot te laten oplichten kun je een lijn om dat gedeelte tekenen, als met een tekstmarker, en dan tekst toevoegen als uitleg. Om uit de vrije hand een lijn te tekenen ga je naar tekengereedschap en selecteer je daar het freehand-gereedschap en het penseel 10 Freehand & brush tool. Stel de breedte van het penseel in met ‘Lijndikte instellen’. Teken dan je lijn. Je kunt de kleur van de lijn wijzigen door hem te selecteren en op een kleur van de kleurlijn te klikken, of door met de rechtermuisknop op een kleur te klikken en dan ‘lijnkleur instellen’ te klikken.

Mijn highlight rond het belangrijke gedeelte, getekend met het freehand-gereedschap, met de lijn ingesteld op 4px met het getoonde uitklapmenu en dan roze gekleurd.

Mijn highlight rond het belangrijke gedeelte, getekend met het freehand-gereedschap, met de lijn ingesteld op 4px met het getoonde uitklapmenu en dan roze gekleurd.

Let op: wanneer je een lijn uit de vrije hand tekent en het begin- en eindpunt weer verbindt wordt het object een gesloten vaste vorm. In het geval dat je alleen de omtreklijn wilt hebben kun je klikken op het geblokte vakje ‘geen kleur’ in de kleurlijn om de vorm onzichtbaar te maken. Daarna moet je weer de lijndikte instellen om de omtreklijn zichtbaar te maken.
Om de vorm van de curve te bewerken moet je het object selecteren, en dan met het vormgereedschap 12 Shape editor tool slepen aan een punt op de curve om lijn/vorm naar wens aan te passen. Natuurlijk kun je ook gewoon een nieuwe lijn tekenen met het freehand-gereedschap.

Om wat beschrijvende tekst toe te voegen aan de afbeelding selecteer je het tekstgereedschap (de grote T) met alle normale functies van een tekstverwerker en je ziet een reeks regelaars in de infobalk. Klik op de afbeelding en typ dan je tekst, selecteer de tekst en klik op een kleur op de kleurlijn. Zie de tutorial ‘Lettertypes gebruiken op je website

Pijlen tekenen
Tot slot voeg ik nog een pijl toe. Selecteer het lijngereedschap in het tekengereedschap en trek een lijn van de gewenste lengte. Selecteer vervolgens ‘Stel lijn startpijl in’ in de infobalk en selecteer de punt die je wilt hebben. Je kunt de lijndikte aanpassen zoals boven beschreven, evenals de grootte en stijl van de pijlpunt.

De pijl die is getekend met het lijngereedschap en de selectie van een pijlpunt.

De pijl die is getekend met het lijngereedschap en de selectie van een pijlpunt.

Je screenshot opslaan
Om ervoor te zorgen dat je niet alleen de afbeelding opslaat, maar ook de bijschriften e.d., kun je het selectiegereedschap gebruiken, ‘alles selecteren’ (Ctrl+A), of sleep met de lasso om delen die je wilt opslaan.

Kies nu Bestand exporteren (Ctrl+Shift+E), selecteer in het uitklapmenu ‘Opslaan als’ PNG of JPG als gewenste bestandstype.

Of als je de screencapture met bijschriften in een ander programma zoals Word wilt gebruiken, selecteer je met de lasso alle delen (afbeelding, highlights en bijschriften) om te kopiëren (Ctrl+C), ga je naar Word en plak je alles daar(Ctrl+V). Zo simpel is het.

Er zijn tal van manieren om bijschriften bij afbeeldingen te maken, dus dat behandel ik een andere keer.

MAGIX Photo & Graphic Designer is de flexibelste en meest tijdsbesparende totaaloplossing voor indrukwekkende graphics, krachtige beeldbewerking, verbazingwekkende functies voor illustraties, professionele designsjablonen en uitgebreide desktoppublishing (DTP), allemaal in één intuïtief programma! Het is ideaal voor privé- en professioneel gebruik: thuis, voor verenigingen, op scholen en op het werk. Wij hopen dat je er veel plezier mee hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *